Thành viên cần chắc chắn và đảm bảo đã đọc và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi thành viên bắt đầu sử dụng tham gia bất kì sản phẩm/ trò chơi nào trên website B52. Hãy liên hệ ngay với Chúng Tôi nếu thành viên/quý khách có bất kì thắc mắc về tất cả thông tin tại trang web B52

1. THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Cổng Game B52, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm/ trò chơi thuộc quyền sở hữu của B52. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa Hai Bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký tài khoản và tham gia các sản phẩm, trò chơi tại trang web, ứng dụng phần mềm của B52, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột đăng ký tài khoản tại B52 này tương đương với việc Hai Bên đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận. Trong trường hợp quý khách không tuân thủ các Thoản Thuận này có thể dẫn đến việc quý khách không đủ điều kiện tạo tài khoản và/hoặc tài khoản có thể bị khóa, và/hoặc số dư trong tài khoản sẽ bị trừ hết; và/hoặc pháp lý sẽ được áp dụng cho việc không tuân thủ thỏa thuận sử dụng.

2. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. B52 được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà B52 cho là phù hợp.
2. Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang B52 hoặc ứng dụng trò chơi của B52
3. Trường hợp có một sự thay đổi đáng kể đối với Điều Khoản và Điều Kiện cho thành viên, Chúng Tôi sẽ thông báo cho thành viên về sự thay đổi đó bằng qua email, qua điện thoại hay qua các thông báo trong bản tin tại B52 trong khoảng thời gian hợp lý trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu thành viên không chấp nhận việc thay đổi điều khoản sử dụng được thông báo, thành viên nên đóng tài khoản của mình trước khi thay đổi có hiệu lực.
4. Tất cả các thay đổi khác sẽ được công bố trên trang web tại Điều Khoản và Điều Kiện tại hoặc trước thời điểm (các) thay đổi có hiệu lực.
5. Việc thành viên tiếp tục sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, các trò chơi tại B52 sau thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, thay thế có nghĩa là khách hàng hoàn toàn chấp nhận các sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, thay thế đó.

3. CAM KẾT SỬ DỤNG

1. Thành viên đồng ý rằng việc thành viên truy cập vào trang web và sử dụng dịch vụ của B52, trang web, phần mềm, những thông tin và các diễn giải trong Điều Khoản và Điều Kiện sẽ được điều chỉnh và tuân thủ theo luật pháp hiện hành.
2. Chúng Tôi không cung cấp lời khuyên liên quan đến thuế và/ hoặc các vấn đề pháp lý.
3. Truy cập và sử dụng dịch vụ/sản phẩm/ứng dụng và các dịch vụ khác của B52 có thể không hợp pháp đối với một số người ở một số quốc gia nhất định. B52 không khuyến khích thành viên tham gia tại tại nơi mà các hoạt động đó bị cấm bởi luật pháp. Thành viên có trách nhiệm hiểu và xác định luật áp dụng cho khu vực mà thành viên cư ngụ và B52 không chấp nhận bất kì trách nhiệm nào theo bất kì luật nào trong bất kì khu vực nào khác.
4. Các cá nhân dưới 18 tuổi không được phép sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng của B52. Thành viên phải đủ hoặc trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch mới có thể tham gia và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của B52. Trong trường hợp B52 kiểm tra và phát hiện quý khách dưới 18 tuổi thì tài khoản sẽ được xử lý theo các quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện.
5. Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ sử dụng, các trò chơi, các ứng dụng của B52 nếu quý khách hay quốc gia hoặc lãnh thổ của Quý khách không thể chấp nhận bất kỳ quy tắc nào trong nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này , cũng như pháp luật nghiêm cấm sử dụng các dịch vụ , sản phẩm, ứng dụng hiện có tại B52.
6. Thành viên sẽ chịu trách nhiêm trong việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng của B52 tại khu vực, quốc gia hay lãnh thổ quý khách đang truy cập. Ngoài ra, nếu quý khách truy cập trái phép, B52 không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Quý khách không tuân thủ quy định.